BibliotekaWstecz

Uwaga uczniowie!

Informujemy, że w Bibliotece można korzystać z Internetu

oraz programów komputerowych w celach edukacyjnych

od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 – 14.55

w piątki od 13.00 – 14.00

 

 Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole uczyć się nie da”

(bibliotekoznawca, prof. Marian Drzewiecki)

 O bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie jest pracownią szkolną uczestniczącą w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów, kształceniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej w środowisku. Od roku szkolnego 2001/2002 biblioteka szkolna mieści się w nowym budynku szkoły, na III piętrze w salach 307 -310. Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię  wyposażoną w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pomieszczenie z księgozbiorem nauczycielskim, pokój opracowania zbiorów. W wypożyczalni prowadzimy działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczności szkolnej. W czytelni – oprócz udostępniania zbiorów na miejscu – prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne z wykorzystaniem warsztatu informacyjno – bibliograficznego biblioteki ( zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, konkursy, wystawy, czytanie bajek najmłodszym dzieciom, spotkania w „Klubie Dobrej Książki"). W czytelni uczniowie chętnie korzystają w celach edukacyjnych  z Internetu oraz z edukacyjnych programów komputerowych.

Biblioteka zaprasza czytelników w godzinach

Poniedziałek         8.00 – 15.00

Wtorek                  8.00 – 15.00

Środa                    8.00 - 15.00

Czwartek              8.00 – 15.00

Piątek                   8.00 – 14.00

Ze stanowisk komputerowych w czytelni uczniowie mogą korzystać w godzinach:

13.00 – 14.55 poniedziałek – czwartek

13.00- 14.00  piątek

Pracownicy biblioteki

W bibliotece pracują nauczyciele – bibliotekarze

mgr Danuta Basińska – Szablewska

 mgr Urszula Dolata

Zbiory

Księgozbiór biblioteki to ponad 12.000 woluminów gromadzonych zgodnie z profilem szkoły oraz potrzebami i zainteresowaniami użytkowników.  Posiadamy ogółem 21 tytułów czasopism  dziecięcych, młodzieżowych i metodycznych dla nauczycieli m.in. Victor Junior, Kumpel, Victor Gimnazjalista, Modelarz, Komputer Świat, Nowa Szkoła, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. Obok zbiorów piśmienniczych biblioteka gromadzi także nowoczesne nośniki informacji: kasety wideo, programy komputerowe, płyty CD i DVD.

Zbiory biblioteki obejmują m.in.:

 • wydawnictwa informacyjne ( encyklopedie, leksykony, słowniki ogólne i specjalne, poradniki) z których można skorzystać na miejscu w czytelni lub wypożyczyć na lekcje

 • wydawnictwa albumowe (m. in. ze sztuki, literatury, geografii)

 • lektury podstawowe i uzupełniające dla szkoły podstawowej i gimnazjum

 • wybrane pozycje z dziecięcej i młodzieżowej literatury pięknej i popularnonaukowej

 • wydawnictwa z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk nauczania poszczególnych przedmiotów

 • publikacje  regionalne o Pleszewie i Wielkopolsce

 •  scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych, prace uczniów

 •  encyklopedie, słowniki i atlasy multimedialne

 • filmowe adaptacje lektur szkolnych na płytach DVD

Zbiory naszej biblioteki nie są jeszcze skomputeryzowane, ale mamy nadzieję na zakup w najbliższej przyszłości profesjonalnego programu komputerowego MOL Optivum, który znacznie usprawni obsługę czytelników.

Warsztat informacyjno – bibliograficzny

Głównym źródłem informacji w bibliotece są katalogi: alfabetyczny i rzeczowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum, katalog zbiorów specjalnych oraz kartoteki: bibliograficzna, osobowa, materiałów repertuarowych, kartoteki tekstowe. Od roku szk. 2005/2006 założyliśmy  katalog interesujących adresów stron www.

W bibliotece gromadzimy również teczki tematyczne, w których znajduje się bogate zbiory artykułów z czasopism, odbitki kserograficzne, ilustracje. Oto niektóre hasła przedmiotowe kartotek tekstowych:

 • edukacja ekologiczna

 • innowacje pedagogiczne

 • historia mediów

 • historia Polski, historia powszechna

 • pisarze polscy i obcy

 • religie świata

 • sławni Polacy

 • terroryzm

 •  Unia Europejska

Udzielamy także informacji bibliograficznych i rzeczowych, sporządzamy komputerowe wykazy tematycznych zestawień bibliograficznych.

Imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy, projekty edukacyjne

Biblioteka Szkolna od wielu lat organizuje eliminacje szkolne „Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów Szkoły Podstawowej  oraz od roku szk. 2004/05  Konkursu Oratorskiego „Ulubiona Książka Gimnazjalisty”. Laureaci szkolnych eliminacji osiągają wyróżnienia na eliminacjach powiatowych w Bibliotece Publicznej w Pleszewie. Popularyzujemy wśród uczniów Gimnazjum i nauczycieli historii cykliczny konkurs „Moja mała Ojczyzna” realizowany  w oparciu o wydawnictwa Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego i Muzeum Regionalnego w Pleszewie. W zakresie rozwijania czytelnictwa w szkole staramy się także – oprócz stałych form pracy z czytelnikiem- wprowadzać różne innowacje. W roku szk. 2003/2004  nauczyciele – bibliotekarze zorganizowali z sukcesem autorski, międzyszkolny projekt edukacyjny dla uczniów gimnazjum pt.: „Wokół Zemsty Aleksandra Fredry”, w którym udział wzięło 180 uczniów z gimnazjów na terenie miasta i powiatu. Inne projekty to m. in.: „Z dziejów pisma i książki”,  „70 urodziny Koziołka Matołka”, „Dzień Harry’ego  Pottera”.


Inscenizacja teatralna „Zemsty” w wykonaniu uczniów Gimnazjum – styczeń 2003r.

Wystawa książek i gazetka biblioteczna dotycząca książki i filmu „Zemsta”.

Dzień Harrego Pottera w szkole.

Wystawa z dziejów pisma i książki.