HistoriaWstecz

 

Historia szkoły

„ To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy"

Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku, kiedy to na przełomie roku 1907/1908 rozpoczęto jej budowę. W 1909 roku budynek oddano do użytku szkolnego, a do szkoły uczęszczały dzieci pochodzenia polskiego i niemieckiego. Radosnym momentem jest odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Teraz szkoła jest przeznaczona tylko dla chłopców. Jest szkołą siedmioklasową i nosi nazwę Powszechnej Szkoły Męskiej. Kiedy nastąpił czas okupacji władze niemieckie zamykają szkołę. Jednak sam budynek został przez okupanta wykorzystany - przeznaczono go na punkt zborny dla ludności, która jest wywożona na prace przymusowe do Rzeszy i na szpital wojskowy dla rannych żołnierzy frontowych. Na dziedzińcu szkolnym, w barakach przebywają żołnierze niemieccy, leczeni z chorób zakaźnych. Ten trudny czas w życiu uczniów i nauczycieli mobilizuje i zachęca do kontynuowania zakazanej nauki. Nauczyciele tej szkoły: Joanna Grygielówna, Maria Sipówna, Eleonora Starczewska i Franciszek Bator uczą dzieci na tajnych kompletach. Lekcje są prowadzone w prywatnych domach pleszewiaków. Także woźny tej szkoły Wojciech Kołodziejczak przez cały czas okupacji przechowywał sztandar Czerwonego Krzyża, który szkoła posiada po dzień dzisiejszy. Po wyzwoleniu Pleszewa, 24 stycznia 1945roku nauczyciele postanawiają jak najwcześniej rozpocząć naukę z dziećmi. Już 19 lutego 1945roku mury szkoły tętnią życiem. Szkoła nosi nazwę pełną: Publiczna Szkoła Powszechna Męska III stopnia. Rok szkolny 1949/1950 przyniósł przełom. W progi szkoły wkraczają dziewczęta, a szkoła staje się szkołą koedukacyjną. Ważnym wydarzeniem dla uczniów w całej Polsce była data 1 września 1966 r., gdyż od tego roku obowiązuje młodzież szkolną ośmioklasowa szkoła podstawowa. Nasza szkoła posiada tylko 16 klas, a liczba uczniów ciągle wzrasta. Uczniowie lekcje wychowania fizycznego realizują na korytarzach i dlatego w zamysłach uczniów i rodziców rodzi się pomysł budowy sali sportowej, a w późniejszych działaniach rozbudowa szkoły. Odpowiedni klimat zrodził się, gdy Pleszew obchodził 700-lecie historii powstania. W związku z tym wydarzeniem postanawia się powołać w Jedynce Uczniowski Komitet Budowy Sali Sportowej. Przy szkole działa Społeczny Komitet Budowy Sali Sportowej.

Pierwszym przewodniczącym był Tomasz Kuberka. Już 1 września 1986 r. rozpoczyna się budowa sali sportowej. Po rozwiązaniu się SK BSS i uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę sali, przystąpiono do robót budowlanych. Budową sali sportowej interesują się władze miasta, często bywają i „doglądają" budowy: Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Hasiński i Wiceburmistrz Zbigniew Nawrocki. 11 października 1996 roku dokonano otwarcia sali sportowo- widowiskowej, a już dnia następnego w nowej sali została podpisana umowa partnerska między miastami: Pleszewem i Spangenbergiem. Marzenia uczniów i rodziców o rozbudowie szkoły stają się rzeczywistością, gdyż w styczniu 1998 r. rozpoczęto prace przy budowie łącznika i przejścia komunikacyjnego pomiędzy budynkami, dzięki któremu młodzież szkolna nie będzie musiała przechodzić do sali gimnastycznej przez boisko. Prace przy budowie „łącznika" nabierają niespotykanego tempa, można by rzec „panta rhei"- wszystko płynie. Podziwu rodziców, którzy przybyli na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1999/ 2000 nie ma końca. Uczniowie klas gimnazjalnych w tym roku szkolnym otrzymali 4 pomieszczenia klasowe i sanitariaty na II piętrze „łącznika". Prace nie ustają. Wykończeniowe roboty prowadzi się na I i III piętrze, w piwnicy i na strychu. W łączniku zamontowany jest dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. W miesiącach letnich lipcu i sierpniu 2000 roku utwardzono boisko szkolne i ułożono kostkę brukową. Tak jak przystało na dobrego gospodarza, który patrzy i interesuje się tym, co rozpoczął, częstym gościem na budowie byli Burmistrz Miasta i Gminy Marian Adamek, Z-ca Burmistrza Czesław Skowroński, Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski, Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych Włodzimierz Mizerkiewicz oraz osoby ze strony Urzędu Miasta i Gminy: Irena Sobisiak, kierownik Wydziału Inwestycyjnego i Paweł Tanaś, inspektor ds. inwestycji. Także często na boisku szkolnym w soboty i niedziele podczas spacerów rodzinnych gościli rodzice ze swoimi pociechami przyglądając się i obserwując „rosnącą" nową Jedynkę. Przy rozbudowie naszej szkoły pracowały firmy: Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane S. A, Zakład Elektrotechniczny ELMAR, PPU Instalator- Kalisz oraz Firma Wropol z Zajączek. Budowa łącznika wymagała dużych środków finansowych. Dzięki staraniom wielu osób powiodło się - pieniądze pozyskano, o czym informuje wykonana przez J. Kwiecińskiego tablica pamiątkowa, umieszczona na budynku szkoły, na której widnieje napis: „Budowa została wsparta finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec". Nowe pomieszczenia klasowe otrzymują meble szkolne, 10 komputerów, sprzęt do nauki języków obcych. Nadszedł, oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców 4 września 2000 roku. To właśnie tego dnia społeczność uczniowska mogła przekroczyć progi nowego budynku. Na ten uroczysty dzień przybyło wielu gości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, rodzice i mieszkańcy Pleszewa.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski, Burmistrz MiG Marian Adamek i dyrektor ZSP nr 1 Danuta Konieczna. Kiedy ksiądz dziekan Eugeniusz Nowak poświęcił nową część budynku, wszyscy mogli wejść do nowego łącznika. W czasie pięknej uroczystości, ubarwionej programem artystycznym w wykonaniu uczniów Jedynki „wjechał" pociąg wiozący wszystkich ku XXI wiekowi, ku przyszłości z Internetem i znajomością języków obcych. Życzenia do kroniki szkoły składane i wpisywane przez gości, rodziców, absolwentów Jedynki i mieszkańców Pleszewa pokazały jak ważna w życiu każdego człowieka jest szkoła. Uroczystość tego dnia uświetniła grochówka, kawa i ciasto domowego wypieku. W sprawach kulinarnych popisywała się Rada Rodziców. Społeczność szkolna Jedynki jest dumna z posiadania nowych 12 izb lekcyjnych, 2 sal komputerowych, Internetu, sali do nauki j. obcych ze specjalistycznym sprzętem i sali sportowej. Uczniowie w pełni korzystają z biblioteki szkolnej i czytelni, która znajduje się w łączniku na III piętrze. Także duże, wyłożone kolorowymi kafelkami sanitariaty i umywalnie sprzyjają kulturze ucznia. Boisko szkolne to nie tylko estetycznie położona kostka brukowa, ale „młode" drzewka liściaste i iglaki. Za kilka lat będą to już drzewa, które „wiecznie" zielone wzbogacą krajobraz szkoły. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w Klubie Informacji Europejskiej, SKS-ach, kółku matematycznym, plastycznym, teatralnym, historycznym i chórze szkolnym. W ramach nauczania języków obcych uczniowie uczą siej. niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego, który został wprowadzony do klas pierwszych i jednej z klas czwartych szkoły podstawowej. Posiadając tak przestrzenną salę sportową uczniowie klasy IVd, Vc i VIb realizują rozszerzony program wychowania fizycznego- specjalność piłka koszykowa. Jako „Jedynka" jesteśmy usatysfakcjonowani, że nasza szkoła tętni życiem od godziny 800 rano do późnych godzin wieczornych, gdyż odbywają się zajęcia pozalekcyjne, SKS-y i gry zespołowe na sali sportowej. Pomimo, że tak wiele zrobiono w Jedynce i dla Jedynki, wierzymy, że już wkrótce nastąpi pełne wyposażenie nowej kuchni i stołówki, które świecą ciekawą fakturą kafli, a także dokonana zostanie wymiana okien, gdyż tego brakuje Jedynce do pełnego komfortu