PatronWstecz

 

70 Pułk Piechoty w Pleszewie

 

W lutym 2008 r. Rada Pedagogiczna ZSP nr 1 podjęła ostateczną decyzję o nadaniu szkole nowego imienia: 70 Pułku Piechoty. Decyzja poprzedzona była sondażem przeprowadzonym wśród uczniów oraz dyskusją w gronie pedagogicznym na temat ewentualnych kandydatów na naszego patrona. Kryteria, którymi kierowano się przy jego wyborze, czyli lokalny i zbiorowy charakter, w przypadku 70 Pułku Piechoty spełnione są w zupełności. Początki jednostki związane są z wydarzeniami powstania wielkopolskiego (1918-1919). W trakcie jego trwania (w lutym 1919 r.) utworzony został 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich, w roku następnym przemianowany na 70 Pułk Piechoty (na podstawie rozkazów z 1 i 10 lutego 1920 r.). W wojnie z bolszewikami jednostka wsławiła się zdyscyplinowaniem i bitnością, a zwycięskie boje o Głodowo i Przemiarowo (19 sierpnia 1920 r.) upamiętniano pułkowym świętem. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej jednostka wielokrotnie zmieniała garnizon, a poszczególne bataliony stacjonowały w różnych miastach. 3 maja 1924 r. sztab przeniesiono z Jarocina do Pleszewa, a w okresie dowództwa płk. Mieczysława Mozdyniewicza, dokładnie w roku 1928, cały pułk przeniesiono do naszego miasta. Żołnierze i oficerowie cieszyli się ogromnym szacunkiem mieszkańców Pleszewa, a jednostka stała się bardzo istotnym i barwnym elementem krajobrazu miasta.

We wrześniu 1939 r. pułk podzielił los armii „Poznań”, w skład której operacyjnie wchodził. W dniu 19 września w rejonie Młodzieszynka pleszewski pułk został ostatecznie rozbity. Tylko niektórym żołnierzom udało się przebić do Warszawy, by w jej obronie zginąć. Pułk wypełnił swój obowiązek z honorem, będąc do końca wiernym przysiędze. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy „Jedynki” będą od dnia 11 października 2008 r. odpowiadać za trwanie w świadomości pleszewian pamięci o dziejach 70 Pułku Piechoty. Bardzo ważne jest także zachowanie i kultywowanie tej wyjątkowej spuścizny, którą pułk po sobie zostawił. Tradycja ta musi pozostać żywa, a nasza szkoła chce za jej trwanie odpowiadać.

Opracował Dominik Wabiński

 

Fotografie z życia 70 Pułku Piechoty