Wejdź na stronę "Jedynki"

 


Komunikaty   Procedury i wytyczne   Dokumenty do pobrania

[...]

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO (1 WRZEŚNIA)

ZAŁĄCZNIK NR 2 PRZYDZIAŁ KLAS DO SAL

ZAŁĄCZNIK NR 4 ZASADY KORZYSTANIA - ŚWIETLICA
ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY FUNKCJONOWANIA DOWOZÓW
ZAŁĄCZNIK NR 5A GODZINY DOWOZÓW
ZAŁĄCZNIK NR 6 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI
ZAŁĄCZNIK NR 6A GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW
ZAŁĄCZNIK NR 7 ZASADY SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI
ZAŁĄCZNIK NR 8 ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY
ZAŁĄCZNIK NR 9 WEJŚCIE-WYJŚCIE-PRZERWY
ZAŁĄCZNIK NR 10 INSTRUKCJE
ZAŁĄCZNIK NR 11 HARMONOGRAM POBYTU KLAS NA PRZERWACH ŚRÓDLEKCYJNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 12 PRZYDZIAŁ POKOJÓW NAUCZYCIELSKICH
ZAŁĄCZNIK NR 13 MIEJSCE PRACY NAUCZYCIELI W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 17 PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
ZAŁĄCZNIK NR 18 ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
ZAŁĄCZNIK NR 19 ZASADY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW W BIBLIOTECE
ZAŁĄCZNIK NR 20 PEDAGOG GABINET
ZAŁĄCZNIK NR 21 PIELĘGNIARKA GABINET
ZAŁĄCZNIK NR 22 MYCIE I DEZYNFEKCJA PLACU ZABAW
ZAŁĄCZNIK NR 27 ZAKAŻENIE PRACOWNIKA - INFORMACJA BURMISTRZA
ZAŁĄCZNIK NR 28 ZAKAŻENIE PRACOWNIKA - INFORMACJA DO SANEPIDU
ZAŁĄCZNIK NR 29 LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W TYM SAMYM CZASIE CO OSOBA ZAKAŻONA
ZAŁĄCZNIK NR 31 WAŻNE NUMERY TELEFONÓW
ZAŁĄCZNIK NR 32  INFORMACJA DLA UCZNIÓW - BIBLIOTEKA
ZAŁĄCZNIK NR 33 WSKAZÓWKI DLA UCZNIA
ZAŁĄCZNIK NR 34 WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELA i WYCHOWAWCY

 

 


 

 

© 2006-2020 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski