Wejdź na stronę "Jedynki"

 


Komunikaty   Procedury i wytyczne   Dokumenty do pobrania

 

[...]

ZAŁĄCZNIK NR 3 TABELA INTERESANTÓW
ZAŁĄCZNIK NR 14 KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY
ZAŁĄCZNIK NR 15 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI - REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIAD PRZEDSZKOLAKA

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIAD UCZNIA

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIAD PRACOWNIKA

KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW UCZNIA

KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW PRACOWNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 16 KARTA ZGŁOSZENIA NA DOWÓZ
ZAŁĄCZNIK NR 23 MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 24 OŚWIADCZENIE RODZICÓW - PRAWNYCH OPIEKUNÓW
ZAŁĄCZNIK NR 25 ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY
ZAŁĄCZNIK NR 30 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
ZAŁĄCZNIK NR 35 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 36 WYKAZ DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 


 

 

© 2006-2020 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski