Wejdź na stronę "Jedynki"

 


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(26.04.2019 r.)

 

Szanowni Państwo,
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie informuje, że począwszy od 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia w  ZSP nr 1 w Pleszewie odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Z poważaniem
Janusz M. Lewandowski


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(20.04.2019 r.)

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie informuje,
że strajk nauczycieli trwa nadal, aż do odwołania.
W okresie poświątecznym (od środy) szkoła pełnić będzie w ograniczonym zakresie funkcję  opiekuńczą (zajęcia świetlicowe).

Z poważaniem
Janusz M. Lewandowski


Informacja dyrektora "Jedynki"

(15.04.2019 r.)

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

Informujemy, że od 15 do 17 kwietnia 2019 r. nadal będzie kontynuowany w naszej szkole strajk nauczycieli, a dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Przypominamy również, że od 18 do 23 kwietnia trwać będzie przerwa świąteczna!


 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2  w Pleszewie

informuje, że zaplanowane dla przedszkolaków zajęcia w ramach „Szkoły na próbę” (17 kwietnia 2019 r.) nie odbędą się. O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa.

                                                                                                               Z poważaniem

Romana Kaczmarek

 


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(12.04.2019 r.)

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice!
Dyrektor ZSP nr 1 w Pleszewie informuje, że w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

Janusz M. Lewandowski
 

 


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(11.04.2019 r.)

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice!
Dyrektor ZSP nr 1 w Pleszewie przypomina, że 11,12,15,16,17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSP nr 1 w Pleszewie.

Janusz M. Lewandowski
 

 


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(9.04.2019 r.)

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice!
Dyrektor ZSP nr 1 w Pleszewie informuje, że w dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r. odbędą się egzaminy gimnazjalne zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

Janusz M. Lewandowski
 

 

 


 

Informacja dyrektora "Jedynki"

(7.04.2019 r., godz. 22:00)

 

 

W związku z tym, iż nie doszło do porozumienia między rządem a dwoma związkami zawodowymi, jutro, tj. 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się

STRAJK W OŚWIACIE!

 


Informacja dyrektora "Jedynki"

(5.04.2019 r.)

 

Szanowni Rodzice!

 

Od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zaplanowana została akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania. Przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi szkoły na pozyskanie informacji, kto z grona pedagogicznego nie przystępuje do strajku. O tym, ile osób zgłosi się do pracy będzie wiadomo w dniu protestu. W związku z powyższym wskazuję Państwu miejsca opieki zorganizowane przez organ prowadzący i plan zajęć.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 1 w Pleszewie

 

  

Informacja dyrektora "Jedynki"

(3.04.2019 r.)

 

Szanowni Rodzice!

W związku z planowanym na 8.04.2019 r. bezterminowym strajkiem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie informuje, iż w dniach trwania strajku nasza placówka nie będzie mogła zapewnić opieki nad uczniami i przedszkolakami.

Dlatego też proszę, Was Rodziców, abyście na czas od 8 kwietnia 2019 r. zapewnili opiekę nad swoimi dziećmi we własnym zakresie.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na stronie internetowej szkoły, Facebooku, e-Dzienniku oraz w komunikatach umieszczonych na drzwiach szkoły.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 1 w Pleszewie

 

 

 


 

Rekolekcje 8 - 10 kwietnia 2019 r.

(Dni wolne od zajęć dydaktycznych!)

Zobacz plan (także dowozy)!

 

 


 

Rekrutacja do przedszkola

Dokumenty pobierz

 


 

 

© 2006-2019 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski