Wejdź na stronę "Jedynki"

 


Komunikaty   Procedury i wytyczne   Dokumenty do pobrania

 

Szanowni Rodzice!
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na nauczanie zdalne. W związku z powyższym dzieci będą odbywać lekcje online na komunikatorze internetowym Teams wg ustalonego planu na dzień 1 września 2020 roku.
Ponadto szkoła zapewnia opiekę świetlicy szczególnie dla uczniów, których rodzice bezpośrednio są zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Jutro, 6.11.2020 r., od 8.30-13.00 będą wydawane w sali nr 108 laptopy lub tablety dla tych uczniów, którzy zgłosili zapotrzebowanie w miesiącu wrześniu. Z zainteresowanymi rodzicami będą się komunikować wychowawcy poszczególnych klas.
Pierwszy tydzień nauki zdalnej potraktujemy na lepsze poznanie programu Teams, sprawdzenie łączności i umiejętności dzieci. Każda klasa będzie ustalała swoje własne priorytety. Wzajemny spokój i zrozumienie - nas osób dorosłych, pozwoli dzieciom odczuć poczucie bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości.
Z poważaniem,
Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły
 

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!

Już po raz kolejny zgłosiliśmy naszą placówkę do kolejnej edycji akcji MEN "Szkoła do hymnu" 2020. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada 2020 r. godzina 11:11. Ze względu na ograniczenia  wynikające ze stanu epidemii wszyscy uczniowie klas I-VIII wspólnie zaśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego" on-line, korzystając z oprogramowania Teams. Przedszkolaki zaśpiewają natomiast nasz hymn w swoich salach wraz z wychowawczyniami.
W ten sposób chcemy włączyć całą społeczność szkolną we wspólne świętowanie tej szczególnej dla Polaków rocznicy.

Z poważaniem
Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

OD 26 .10.2020 – 8.11.2020

 I  Nauczanie stacjonarne klasy I-III

 

W okresie od 26 października 2020 roku  organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

  1. W klasach I-III Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie zajęcia dydaktyczne są prowadzone  w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się według nowego przydziału sal lekcyjnych;

  2. Zajęcia basenowe „Umiem pływać” -  zawieszone

  3. Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian;               

  4. Stołówka szkolna pracuje bez zmian: obiady wydawane dla klas I-III oraz przedszkola;

  5. Dowozy bez zmian dla klas I-III oraz przedszkola;

  6. Biblioteka szkolna pracuje bez zmian;

  7. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

  8. Praca  pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian.

  II  Nauczanie zdalne  klasy IV-VIII

 

1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość w klasach IV-VIII . 

2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik VULCAN  zakładka „zadania domowe”  oraz Microsoft 365 – TEAMS.  

3. Jeżeli ktoś będzie miał problem z logowaniem na platformę Microsoft 365, prosimy o indywidualny kontakt z informatykiem p. Iwoną Tywanek przez e-dziennik.

4. Uczniowie odbywają lekcje wg ustalonego planu zajęć.

5. Nauczyciele prowadzą lekcje online (TEAMS) wg ustalonego przez szkołę planu zajęć na dzień

   1 września 2020 r.

6. Wypożyczanie komputerów przez uczniów, którzy zgłosili ich brak  -  zaplanowana jest na wtorek w sali 108 ( godzina odbioru będzie podana w poniedziałek).

7. Dopuszcza się możliwość zmiany planu lekcji  po tygodniowym rozeznaniu sytuacji organizacyjnej w szkole.

 

Jolanta Robaczyk – dyrektor szkoły

 

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia  26 października 2020 r 

 do 8 listopada 2020 r. w systemie mieszanym

 

Pleszew, 14 października 2020 r.

 

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi!

 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć serdeczne życzenia Wszystkim pracownikiem naszej szkoły. Praca każdego z Was jest  istotna w budowaniu jak najlepszego wizerunku szkoły – placówki przyjaznej uczniom i rodzicom. Dziękujemy za trud i poświęcony czas. Doceniamy wysiłek włożony w realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych podczas pandemii. Życzymy entuzjazmu edukacyjnego i wielu sukcesów. Niech największą nagrodą będzie widok Waszych uczniów wyrastających na mądrych, dobrych i wrażliwych ludzi.

Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom – tym małym i dużym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

 

                

                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                            Dyrekcja ZSP nr 1 w Pleszewie

 

Życzenia z okazji DEN'2020 władz Miasta i Gminy Pleszew. Czytaj>>

 

 

Drodzy Rodzice!

 Dyrekcja ZSP nr 1 w Pleszewie informuje, że dzień 14 października 2020 r. Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu uczniowie nie mają lekcji. Ponadto przedszkole pracuje normalnie oraz szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci, których Rodzice wyrażą taką chęć. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zgłoszą się do Państwa wychowawcy klas, którzy zweryfikują listę uczniów korzystających - 14 października ze świetlicy i z dojazdu autobusu do szkoły.

 Życzę dużo zdrowia

Jolanta Robaczyk - dyrektor szkoły

 

 

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,  

Wszyscy Pracownicy „Jedynki”!

                                    Biegniemy dla zdrowia, szczególnie dla ....Antka!...

19 września br. w Pleszewie wielka biegowa uczta-X Bieg Przemysława.

W tym roku bieg wyjątkowy , bieg koleżeński, bieg bez pomiaru czasu, bieg dla zdrowia, szczególnie dla zdrowia Antka. Antoś Grzesiak-7-letni uczeń naszej szkoły walczy z nowotworem mózgu. Jedynkowy przedszkolaczek we wrześniu wspólnie z kolegami miał przekroczyć mury naszej szkoły już jako uczeń pierwszej klasy. Niestety zdiagnozowano u niego najzłośliwszego i nieoperacyjnego guza. Potworna choroba przekreśliła plany i marzenia chłopca.  Pragniemy, aby Antek wyzdrowiał jak najszybciej. Chcemy mu pomóc w trudnej walce i liczymy na Wasze wielkie serca!

Podczas imprezy sportowej, na stadionie miejskim i w Plantach w godzinach od 9.45 do 14.00 nasi nauczyciele przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopca. Zapraszamy do udziału w pięknym geście pomagania wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły. Bądźcie z nami i wspólnie pomagajmy, bo żadne dzieło bez ludzi dobrego serca nie uda się!

 Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

 

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczeniowąw formie „online”. Przesyłam w załącznikach  dokumenty potrzebne do samodzielnego zalogowania się w systemie i dokonania ubezpieczenia swojego dziecka: instrukcję kupna polisy, plakat z numerem ID Klienta. Ponadto proszę zapoznać się z ofertą ubezpieczenia szkolnego (wybrać Wariant), ogólnymi warunkami ubezpieczenia, czy też tabelą norm uszczerbku na zdrowiu INTERRISK S.A.  Wnikliwa analiza powyższej oferty pozwoli nam wspólnie  zastanowić się, czy w przyszłym roku szkolnym będziemy w dalszym ciągu korzystać ze wskazanej firmy ubezpieczeniowej. Wybrana dla Państwa oferta została przygotowana na podstawie ubiegłorocznych wyborów, gdzie więcej niż połowa uczniów została ubezpieczona na kwotę 20 000,00 zł. (Wariant II). Pragnę dodać, że wpłaty  na ubezpieczenie dokonujemy do dnia 15 października 2020 r.

Proszę przestrzegać podanego terminu.

Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

Zobacz więcej informacji

 

Kochani Uczniowie Jedynki!

Dzisiaj zabrzmi  dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny. Wasza szkoła czeka z utęsknieniem na Was, choć ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju w zmienionej formie organizacyjnej. Nie zobaczymy się wspólnie na sali sportowej, lecz w klasach ze swoimi wychowawcami. Słuchajcie uważnie, gdzie będziecie spędzać czas w szkole - podczas lekcji i na przerwach. Dbajcie o siebie i swoje zdrowie. Witajcie się, dotykając łokciem i zachowując bezpieczną odległość. Gdy zapomnicie maseczki, poproście nauczyciela o zapasową. Ufam Wam i wierzę w Waszą odpowiedzialność. Wspólnie tworzymy niepowtarzalną społeczność „Jedynki”, więc na pewno poradzimy sobie z tą wyjątkową sytuacją.

Życzę Wam cudownych dni w szkole i samych  sukcesów w nauce!

Dyrektor szkoły – Jolanta Robaczyk

 

 

 Drodzy Rodzice!

W przyszłym tygodniu  rozpoczynamy nowy rok szkolny w innych warunkach niż dotąd. Harmonogram spotkań przesłałam Państwu na e-dzienniku lub też można zapoznać się z nim na  stronie internetowej „Jedynki”. Z uwagi na panującą sytuację zobowiązani jesteście Państwo do  zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi od września  w naszej placówce, a które znajdują się również na stronie internetowej szkoły. Wspólne przestrzeganie i szacunek do własnego zdrowia i innych pozwoli nam uczynić naszą szkołę wolną od szerzenia się zakażeń. Pragnę podkreślić, że już dzisiaj jesteśmy przygotowani na przyjęcie Państwa dzieci. Zorganizowaliśmy tak ich pobyt w szkole, aby mieli wyznaczone stałe sale do nauki i strefy podczas przerw śródlekcyjnych. Warto dodać, że zakupione zostały płyny dezynfekujące, które bezwzględnie należy użyć przed wejściem do budynku. Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci, które jest dla nas rzeczą najważniejszą, wprowadziliśmy zakaz wejścia do placówki osób z zewnątrz. Jednocześnie bardzo proszę przestrzegać właściwych godzin przyjścia uczniów do szkoły, jak również wskazanych wejść do budynku. Spowoduje to sprawne przejście uczniów  do sal lekcyjnych i uniknięcie większych skupisk. Mam pełną świadomość, że wiele wyzwań przed nami, ale to właśnie nasza wspólna odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu uczynią Jedynkę  szkołą bezpieczną. Kończąc, proszę o pełne zaufanie do wychowawców klas – dobrą i systematyczną z nimi współpracę oraz zgłaszanie na bieżąco pojawiających się problemów.

 Z poważaniem:

wicedyrektor – Jolanta Robaczyk

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły w czwartek 27.08.2020 r. o godz. 16:30 w auli szkoły.

Cel: zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii.

Z pozdrowieniami:

Jolanta Robaczyk – wicedyrektor szkoły

 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 proszę o śledzenie na bieżąco informacji, które od następnego tygodnia systematycznie ukazywać się będą  na następujących naszych komunikatorach: stronie internetowej szkoły, e-dzienniku oraz na Facebooku.

 

Z pozdrowieniami:

Jolanta Robaczyk – wicedyrektor szkoły

 

 


 

 

© 2006-2020 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski