Wejdź na stronę "Jedynki"

 Komunikat

 

Msza św. w intencji Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli ZSP nr 1 w Pleszewie odprawiona będzie

dn. 26.06.2020 r. o godz. 18:30 w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie

 


 

Komunikat

 


Komunikat

 

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020-2021

ZobaczKomunikat

 


Komunikat

 

 

WAŻNE: INFORMACJA DLA

 

UCZNIÓW KLAS I - III

 

I ICH RODZICÓW

 

Szanowni Państwo,

            W związku z trwającą nadal trudną sytuacją epidemiczną w Mieście i Gminie Pleszew oraz zaostrzeniami dotyczącymi wymogów sanitarnych w szkołach,  opiekę zgodnie z wymogami, organizujemy w pierwszej kolejności dla dzieci kl. I-III, których oboje rodziców wykonują pracę zawodową i tylko w zakresie umożliwiającym bezpieczny pobyt w szkole. W związku z powyższym, dyrektor szkoły może prosić o dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi będą organizowane w grupie zróżnicowanej wiekowo oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi GIS.

Z przyczyn organizacyjnych zakres zajęć dydaktycznych nie będzie adekwatny do zakresu nauczania tradycyjnego i zdalnego. Będzie realizowany z różnymi nauczycielami.

Dzieci pozostające w domach nadal będą objęte nauką zdalną na dotychczasowych warunkach, pod opieką nauczycieli wychowawców.

O wszystkich zmianach dotyczących organizacji pracy w naszej szkole będę Państwa informować na bieżąco, w oparciu o rządowe zmiany.

Proszę zgłaszać chęć udziału Państwa dziecka w powyższych zajęciach na terenie szkoły do wychowawców klas I-III do dnia 19.05.2020 r. (do godz. 10.00).

Brak imiennego zdeklarowania potrzeby opieki w szkole - to jednocześnie deklaracja o kontynuowaniu nauki w dotychczasowej formie.

                                                                                            

                                                                                                        Z wyrazami szacunku:

Dyrekcja ZSP nr 1 w Pleszewie


Komunikat

 

Projekt grantowy pn.:

„ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew w 37 laptopów niezbędnych do prowadzenia lekcji zdalnych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U2020.410 ze zmianami).

Okres realizacji: 28.04.2020 r. – 28.10.2020 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Grantobiorca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia:
poniedziałek - 7:30 – 16:30;
wtorek-czwartek – 7:30-15:30;
piątek – 7:30-14:30
email: sekretariat@pleszew.pl
tel: 62 74 28 310

Cel i uczestnicy projektu:

Projekt ma na celu ułatwić 35 uczniom i 2 nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych wprowadzonym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Planowane efekty:

Wyposażenie 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji zdalnych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 97.846,50 złChlebek dla Antosia

Antoś Grzesiak, „Jedynkowy” przedszkolaczek, we wrześniu wraz z kolegami miał przekroczyć mury szkoły już jako uczeń klasy pierwszej. Niestety, zdiagnozowano u niego guza mózgu-najzłośliwszego, nieoperacyjnego i bardzo niebezpiecznego... Potworna choroba przekreśliła plany i marzenia chłopca. Uczniowie kl. 5c,6d,7a i 8b pleszewskiej Jedynki, w ramach lekcji języka polskiego, ćwiczyli redagowanie przepisu kulinarnego zwieńczone pieczeniem chlebków. A że powstały istne arcydzieła, zrodził się pomysł, by raz jeszcze upiec wyjątkowy chlebek specjalnie dla Antosia. Pieczenie chlebków trwa, dzieci sprzedają je w swoich rodzinach (z zachowaniem zasad ostrożności epidemiologicznej), a pieniążki ze sprzedaży przekazują na zrzutkę leczenia dla Antosia. Mają nadzieję, że choć troszkę przyczynią się do wyleczenia chłopca. Pragną, aby Antek wyzdrowiał jak najszybciej! Otwierają swoje wielkie już serducha na pomaganie i zapraszają do tego działania wszystkich uczniów: teraźniejszych, przyszłych, ale i tych, którzy edukację w Jedynce już zakończyli...

 


Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew


Pomóżmy Antosiowi!

Niespodziewanie nadeszła do nas wiadomość o chorobie naszego przedszkolaka Antosia Grzesiaka .

Antek walczy z jednym z najzłośliwszych guzów mózgu.
Żeby skutecznie go leczyć, potrzebne są kosztowne badania genetyczne.
 
Antek ma złośliwego glejaka IV stopnia. To jeden z najzłośliwszych guzów mózgu. Nieoperacyjny i przez to śmiertelnie niebezpieczny. Żeby skutecznie z nim walczyć potrzebne są specjalistyczne badania genetyczne, których koszt wynosi niemal 6 tysięcy euro. Dzięki nim będzie można dobrać celowane, a często eksperymentalne leczenie, które da szansę na pokonanie choroby.

 

 

Antek Grzesiak rozegrał w swoim życiu mnóstwo meczy. Jest zapalonym piłkarzem i wywalczył nawet awans do dziecięcej kadry piłkarskiej. Dziś stoi przed rozgrywką najważniejszą ze wszystkich. To będzie walka o życie. Przeciwnikiem jest niezwykle groźny guz pnia mózgu.

 

         Pomóżmy Antkowi wrócić do pełnej  sprawności i swojego ulubionego hobby dokonując nawet najdrobniejsze wpłaty, które należy kierować na :

 

 

ORAZ   na  Fundację ZOBACZ MNIE

Fundacja ZOBACZ MNIE

ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11

50-069 Wrocław

SANTANDER BANK POLSKA SA

28 1090 23 98 0000 0001 4358 4104

Z tytułem wpłaty: „Antoni Grzesiak” 

Pomoc można też przekazać w postaci przelewu internetowego za pośrednictwem strony https://zobaczmnie.org/wplacam/. W rubryczce „CEL” prosimy wpisać imię i nazwisko: „Antoni Grzesiak”

 

WIERZYMY GŁĘBOKO W WASZĄ POMOC!


Uwaga, Rodzice!

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do pierwszej klasy w Zespole Szkół Publicznych nr 1

w Pleszewie na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w postępowaniu rekrutacyjnym (rekrutacja elektroniczna) do Przedszkola w Marszewie z oddziałami w Pleszewie

 

 


 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

 

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ  W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W OKRESIE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.

 


 Uwaga Rodzice! Od 26 marca 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie MEN, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania. Będzie to wymagać od rodziców dużego wysiłku i zaangażowania. Stąd w trosce o państwa dzieci szkoła opracowała kilka informacji. Ponadto na bieżąco będą podawane informacje i prosimy rodziców o systematyczne zapoznawanie się z nimi na naszej stronie internetowej.
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZDALNEJ NAUCE  W  DOMU

JAK ZORGANIZOWAĆ  DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU?

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA SZKOŁĄ?

 

Czytaj więcej >>

 


DRODZY RODZICE

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DZIECI I ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW  INFORMUJEMY: 

 

·      W DNIACH 12 - 13 MARCA 2020 R. DLA UCZNIÓW, KTÓRYM RODZICE NIE MOGĄ ZAPEWNIĆ W TYCH DNIACH OPIEKI, SZKOŁA ZORGANIZUJE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE.

·      OD PONIEDZIAŁKU 16 MARCA DO 25 MARCA 2020 R. WŁĄCZNIE ZAWIESZA SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZE W NASZEJ SZKOLE. SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA. PROSIMY PRZYPOMINAĆ DZIECIOM O HIGIENIE PRZEDE WSZYSTKIM RĄK I DBAĆ, ABY BEZ WYRAŹNEJ POTRZEBY NIE WYCHODZIŁY Z DOMU. LICZYMY NA PAŃSTWA ZROZUMIENIE. WSZYSTKIE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ E - DZIENNIKU.

 

                                                                             Dyrektor szkoły


 

 

 

 

 

PROCEDURY WPROWADZONE W ZSP NR 1 W PLESZEWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

1.    WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI: KLAMEK, PORĘCZY, KRANÓW, UMYWALEK, TOALET I INNYCH STRATEGICZNYCH MIEJSC ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM PO ZAKOŃCZENIU LEKCJI W SZKOLE.

2.    WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI: KLAMEK, KRANÓW, UMYWALEK, TOALET, ZABAWEK I INNYCH STRATEGICZNYCH MIEJSC ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU.

3.    W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA, ALE BRAKÓW OBJAWÓW UCZEŃ POZOSTAJE W DOMU.

4.    W PRZYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW UCZNIA, NA PROŚBĘ SZKOŁY RODZIC ODBIERA DZIECKO DO DOMU.

 

 

© 2006-2020 ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR1 W PLESZEWIE

Pomysł i wykonanie: Janusz M. Lewandowski