Nadzór Nadzór pedagogiczny 2014/2015Koncepcja pracy szkoły na lata 2011-2016

Roczny plan pracy (2014/2015)

Harmonogram imprez szkolnych - SP

Harmonogram imprez szkolnych - Gim.

Dyżury pedagogiczne i wywiadówki

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - SP

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Gim.


Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolny 2014/2015


Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

[Raport z ewaluacji wewnętrznej - Przedszkole]

[Raport z ewaluacji wewnętrznej - SP]

[Raport z ewaluacji wewnętrznej - Gim.]