NauczycieleWstecz

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie8
  Wychowawcy klas (SP) w roku szkolnym 2014/2015
 • Klasa Ia - Izabela Wojtkowska
 • klasa Ib - Sławomira Madalińska
 • klasa Ic - Beata Adamkiewicz
 • Klasa Id - Beata Guźniczak
 • klasa IIa - Iwona Cierniak
 • klasa IIb - Monika Skomro
 • klasa IIIa - Elżbieta Borowiak
 • klasa IIIb - Iwona Szubert
 • klasa IIIc - Jolanta Robaczyk
 • klasa IVa - Maria Wieczorek
 • klasa IVb - Dorota Piasecka
 • klasa Va - Danuta Wojcieszak
 • klasa Vb - Sylwia Jopp-Bugajna
 • klasa VIa - Ilona Kubiak
 • klasa VIb - Sylwia Depa

Wychowawcy klas (GIM) w roku szkolnym 2014/2015

 • klasa IA - Edyta Hadrych
 • klasa IB - Lidia Lewandowska
 • klasa IIA - Lucyna Maciąg
 • klasa IIB - Halina Rembowska
 • klasa IIC - Małgorzata Rembiasz
 • klasa IIIA - Joanna Dudkowiak
 • klasa IIIB - Iwona Tywanek
 • klasa IIIC - Sylwia Sawada
 • klasa IIID - Izabella Kowańska

 

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej'20118  Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej'20128 Nagrody z okazji DEN'2013 Nagrody z okazji DEN'2014