BudowaWstecz

 

(o otwarciu nowej sali sportowo – widowiskowej i łącznika szkolnego)

 

 „Gazeta Pleszewska” 1996 nr 42

 

Uroczyste otwarcie

 

W piątek o godz.16.30 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali sportowej przy ul. Szkolnej. Symbolicznej inauguracji otwarcia dokonali burmistrz Piotr Hasiński i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Hanna Rzeszutek. Otwarcie Sali zbiegło się z podpisaniem aktu o współpracy partnerskiej pomiędzy Pleszewem a miastem Spanenberg (…).

Jacek Tomczak

 

Rocznik Pleszewski 2000- 2001”

 

Historia budowy szkoły, sali sportowej i łącznika przy ZSP nr 1 w Pleszewie

 

„To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy”

Tym mottem weszliśmy w nowy rok szkolny 2000/2001, kiedy to otworzyły się podwoje nowej części budynku szkolnego.

(…) Nasza szkoła posiada tylko 16 klas, a liczba uczniów ciągle wzrasta. Uczniowie lekcje wychowania fizycznego realizują na korytarzach i dlatego w zamysłach uczniów i rodziców rodzi się pomysł budowy sali sportowej, a w późniejszych działaniach rozbudowa szkoły. Odpowiedni  klimat  zrodził się, gdy Pleszew obchodził 700- lecie historii powstania. W związku z tym wydarzeniem postanawia powołać się w Jedynce Uczniowski Komitet Budowy Sali Sportowej. Przy szkole działa Społeczny Komitet Budowy sali sportowej. Pierwszym przewodniczącym był Tomasz Kuberka. (…) Już 1 września 1996 roku rozpoczyna się budowa sali sportowej.(…)

11 października 1996 roku dokonano otwarcia sali sportowo –widowiskowej. (…)

Marzenia  uczniów i rodziców o rozbudowie szkoły stają się rzeczywistością, gdyż w styczniu 1998 roku rozpoczęto prace przy budowie łącznika i przejścia komunikacyjnego pomiędzy budynkami, dzięki któremu młodzież szkolna nie będzie musiała przechodzić do sali gimnastycznej przez boisko.(…)

Nadszedł, oczekiwany przez uczniów, nauczycieli i rodziców 4 września 2000 roku.(…)

Na ten uroczysty dzień przybyło wielu gości: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego, rodzice i mieszkańcy Pleszewa.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Kołtuniewski, Burmistrz Mig Marian Adamek i dyrektor ZSP nr 1 Danuta Konieczna. Kiedy ksiądz dziekan Eugeniusz Nowak poświęcił nową część budynku, wszyscy mogli wejść do nowego łącznika. W czasie pięknej uroczystości , ubarwionej programem artystycznym w wykonaniu uczniów Jedynki „wjechał” pociąg wiozący wszystkich ku XXI wiekowi, ku przyszłości z Internetem i znajomością języków obcych. (…)

Społeczność szkolna Jedynki jest dumna z posiadania nowych 12 izb lekcyjnych, 2 sal komputerowych, Internetu, sali do nauki j. obcych ze specjalistycznym sprzętem i sali sportowej.  Uczniowie w pełni korzystają z biblioteki szkolnej i czytelni, które znajdują się na III piętrze. (…) Boisko szkolne, to nie tylko estetycznie położona kostka brukowa, ale „młode” drzewka liściaste i iglaki. Za kilka lat będą to już drzewa, które „wiecznie” zielone wzbogacą krajobraz szkoły.(…)          

                                     

Aleksandra Ratajczyk

 

„Ziemia Kaliska”, dodatek  z 2003r.

 

Prezentujemy szkoły – stara szkoła z nową salą

 

Historia  Jedynki sięga początku XX wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym do szkoły uczęszczali tylko chłopcy, a nosiła ona imię Jana Kasprowicza. W ciągu stu lat z górą Jedynkę ukończyło kilka tysięcy absolwentów. Wśród nich jest Hanna Suchocka(…)

Okazały budynek ZSP nr 1 w Pleszewie widać z daleka. Kilka lat temu do starego, prawie stuletniego gmachu, dobudowano łącznik z salą gimnastyczną.(…). Inwestycję dofinansowała fundacja współpracy polsko – niemieckiej. W nowej sali gimnastycznej 12 października 1996 roku podpisano historyczne porozumienie pomiędzy miastem i gminą Pleszew oraz niemiecką gminą Spanenberg. W tej sali rozgrywała swoje mecze II – ligowa drużyna koszykówki.

 

Irena Kuczyńska