ProjektyWstecz

Współpraca polsko- niemiecka.

W ramach współpracy polsko- niemieckiej zorganizowano nie tylko jarmark adwentowy jako 
działanie równoległe do jarmarku, który odbywa się w tym czasie w Spangenbergu, lecz także 
nawiązano korespondencję wśród uczniów
Młodzież klas gimnazjalnych ucząca się języka niemieckiego napisała listy do kolegów i 
koleżanek z Niemiec. 
Do listów dołączyli kartki świateczne wykonane własnoręcznie oraz zdjęcia.
Jednocześnie szkoła otrzymała korespondencję z Niemiec od rówieśników naszych 
uczniów.Niebawem do korespondencji dołączą także naszej szkoły, uczący się języka 
angielskiego. Tym bardziej, że uczniowie w szkole w Spangenbergu uczą się języka 
angielskiego obowiązkowo. Szansę na znalezienie nowych przyjaciół będą mieli wszyscy 
uczniowie, zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. 
Nad przeprowadzeniem pierwszej korespondencji czuwali nauczyciele języków obcych, natomiast 
dalsza wymiana listów będzie odbywać się już niezależnie od szkoły. 
Polscy uczniowie skorzystają bardzo wiele na tej korespondencji, gdyż zarówno zyskają nowych 
przyjaciół jak i poszerzą swoje słownictwo. Poznają także kulturę, obyczaje i rzeczywistość, 
w jakiej żyją ich rówieśnicy z kraju sąsiadującego. 
Realizacja następnego działania przewidziana jest na połowę lutego.