MonografiaWstecz

 

Monografia "Jedynki"

Drodzy Czytelnicy,

             pleszewska „Jedynka” istnieje w obecnej siedzibie już 100 lat! W ciągu tych lat na stałe wpisał się w krajobraz miasta nie tylko charakterystyczny budynek z czerwonej cegły znajdujący się przy ulicy Szkolnej, ale także wizerunek instytucji edukacyjnej przygotowującej kolejne roczniki młodzieży do pracy i służby społeczności lokalnej. Historia Pleszewa pisana jest w dużej mierze właśnie przez ludzi, którzy w „Jedynce” spędzili jeden z piękniejszych okresów swego życia.

            Oddajemy dziś w Państwa ręce publikację przygotowaną przez nauczycieli naszej szkoły, a zatytułowaną „Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. Zarys dziejów”. Mamy nadzieję, iż udało się zebrać na tyle interesujący materiał dokumentacyjny i ikonograficzny, iż czytelnik będzie mógł prześledzić barwne losy naszej szkoły na tle historii miasta Pleszewa i całego regionu pleszewskiego. Publikujemy zatem materiały dotyczące początków szkolnictwa powszechnego w ramach państwa zaborczego, informacje o funkcjonowaniu szkoły powszechnej w okresie II Rzeczpospolitej, w czasach powojennych, a także wiadomości ukazujące dzień dzisiejszy szkoły.

 

           

 

Historia „Jedynki” to także opowieść o wychowawcach, pedagogach, kolejnych dyrektorach, uczniach oraz wspierających ich rodzicach.

            Książka niniejsza jest hołdem dla tych wszystkich nauczycieli, którzy dzięki swej wielkiej wiedzy i zaangażowaniu budowali wizerunek szkoły oraz jej pozycję wśród innych instytucji miasta Pleszewa, a ich otwarte umysły oraz gorące serca kształtowały postawy i charaktery kolejnych pokoleń. Chcemy, aby w licznie przytaczanych nazwiskach niegdysiejszych wychowawców i wychowanków mogli Państwo odszukać swoich przodków, ale także bliskich sercu znajomych i przyjaciół.

            Pozwólcie Państwo, iż w tym miejscu podziękuję wszystkich członkom zespołu redakcyjnego, którzy przyczynili się do powstania naszej publikacji. Chciałbym także podziękować tym mieszkańcom naszego miasta, którzy emocjonalnie związani są z naszą szkołą i udostępnili nam wiele interesujących materiałów lub podzielili się swoimi wspomnieniami. Mam nadzieję, iż życzliwość, z jaką stykamy się dziś w naszej pracy, zawsze towarzyszyć będzie kolejnym przedsięwzięciom podejmowanym dla dobra pleszewskiej młodzieży.

 

 

Janusz M. Lewandowski

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zakupu naszej publikacji. Książki w cenie 20 zł są dostępne w sekretariacie szkoły

w godz. 8.00 - 15.00.

Ponadto proponujemy Państwu sprzedaż wysyłkową.

Serdecznie zapraszamy.