SamorządyWstecz

     

Samorząd

Gimnazjum nr 1

 

Samorząd

Szkoły Podstawowej nr 1

Opiekunowie: Izabela Kowańska, Dominik Wabiński

 

Opiekun: Danuta Wojcieszak

Sebastian Doliński – przewodniczący

Nadia Skowrońska – zastępca

Jagoda Korzeniewska – sekretarz

Zofia Karolak  – skarbnik

Weronika Mann, Bogumił Praczyk –

członkowie

 

 

Jakub Ratajczak - przewodniczący

Dobrawa Szymura - zastępca

Miłosz Kolaszewski - skarbnik

Paweł Solarczyk - członek

Julia Wojciechowska - członek

Jagoda Michałowicz - członek

Marta Jędraszczyk - członek