ProgramWstecz

Trzymaj Formę 2008/2009

Od trzech lat w naszej szkole realizujemy projekt Trzymaj Formę. Rozpoczynaliśmy w roku szkolnym 2006/2007. Wówczas to nasze działania skupiły się na zapoznaniu się z opiniami uczniów o programie Trzymaj Formę. Przeprowadzona wówczas ankieta miała na celu poznać wiedzę uczniów o zdrowym stylu życia i zdrowym odżywianiu. Dzięki temu rok szkolny 2007/2008 rozpoczynaliśmy od szczegółowego planu pracy. Cały ówczesny rok podzielony został na pięć etapów.

Na każdy etap mięliśmy dwa miesiące. W tym czasie nauczyciele mieli za zadanie zrealizować ustalone wcześniej tematy. Najczęściej prowadzone były lekcje, pogadanki i warsztaty. Uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych oraz broszur projektu Trzymaj Formę. Po każdym etapie następowało wspólne podsumowanie, efektem czego były między innymi prace plastyczne, prezentacje multimedialne oraz gazetki wydawane przez uczniów. Ubiegły rok szkolny zakończyliśmy festynem dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod tytułem „Festyn Jedynki – Trzymaj Formę”. Z dumą możemy powiedzieć, że ubiegły rok szkolny okazał się niezwykle udany. Uczniowie poznali wszystkie zagadnienia zawarte w naszym szkolnym programie Trzymaj Formę.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy wpleść jak najwięcej tematów zawartych w programie Trzymaj Formę do naszych codziennych działań edukacyjnych. Nauczyciele oraz wychowawcy mieli za zadanie włączyć na stałe do swoich programów tematykę związaną z bardzo szeroko rozumianym zdrowym stylem życia. Dzięki staraniom pani wicedyrektor Elwiry Łuckiej udało się nam stworzyć ogromny wachlarz zajęć sportowych – pozalekcyjnych. Nasi uczniowie mogą skorzystać między innymi z zajęć koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, aerobiku, badmintona, piłki ręcznej, a także dwa razy w tygodniu organizowane są wyjazdy na basen do Prokopowa. Najważniejsze jest jednak to, iż dzięki staraniom podjętym w ubiegłych latach udało nam się „zarazić” uczniów chęcią bycia zdrowymi. A oto właśnie nam chodzi…

 

Koordynator programu

Anna Sierecka