G.wych.Wstecz

Trzymaj Formę

GODZINA WYCHOWAWCZA – GODZINĄ Z PROGRAMEM TRZYMAJ FORMĘ
SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA 4 a

Wychowawca – Beata Jerzyńska

Ilość uczniów - 28

Tematy:
1.Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.
2.Wzbogacanie wiedzy i utrwalanie nawyków czystości i higieny.
3.Kształtowanie sprawności i wytrwałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu i turystyki.
4.Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i moralnych następstw uzależnień.

KLASA 4 b

Wychowawca – Violetta Reszel

Ilość uczniów - 23

Tematy:
1.Bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
2.Jak zachowywać zdrowy uśmiech?
3.Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.

KLASA 5 a

Wychowawca – Anna Sierecka

Ilość uczniów - 24

Tematy:
1.Moje zainteresowania. Poznajemy sposoby zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki.
2.Bezpieczeństwo na drogach. Zasady poruszania się po ulicach naszego miasta. Zasady bhp – ferie świąteczne i ferie zimowe.
3.Dbamy o nasze zdrowie w każdej sytuacji.
4.Jak zdrowo żyć w dzisiejszych czasach?
5.Co to są używki Skutki palenia papierosów i wpływ alkoholu na nasze życie.
6.Bezpieczeństwo na wycieczce.
7.Moje zdrowie na co dzień. Spotkanie z higienistką szkolną.

KLASA 5 b

Wychowawca – Katarzyna Mrowicka

Ilość uczniów – 27

Tematy:
1.Jak zdrowo się odżywiać?
2.Higiena pracy i wypoczynku.
3.Przyroda – wpływ na samopoczucie.

KLASA 5 c

Wychowawca – Danuta Wojcieszak

Ilość uczniów – 19

Tematy:
1.Co wiesz o moich zębach?
2.Zdrowie na talerzu.
3.Szkodliwość palenia papierosów.
4.Przyczyny i skutki sięgania po narkotyki.

KLASA 6 a

Wychowawca – Anna Pluta Dąbrowska

Ilość uczniów – 30

Tematy:
1.Bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu – ferie zimowe.
2.Jak zdrowo się odżywiać?
3.W walce ze stresem.
4.Higiena pracy i wypoczynku.

KLASY CZWARTE
Nauczyciel – Maria Wieczorek

Ilość uczniów - 51

Tematy:
1.Higiena miejsca pracy i wypoczynku.
2.Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw ruchowych. Pierwsza pomoc.
3.Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu.
4.Jak przygotowywać i spożywać posiłki.
5.Dlaczego i jak oddychamy?
6.Używki – zagrożenie dla organizmu.
7.Na czym polega higiena okresu dojrzewania?
8.Na czym polega profilaktyka chorób zakaźnych?

KLASY PIĄTE

Nauczyciel – Maria Wieczorek

Ilość uczniów - 70

Tematy:
1.Znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka.
2.Grzyby jadalne i trujące.

KLASY SZÓSTE

Nauczyciel – Maria Wieczorek

Ilość uczniów - 31

Tematy:
1.Jak gady przystosowały się do życia w środowisku lądowym?
2.Poznajemy pajęczaki.
3.Jak postępować w przypadku przyczepienia się kleszcza?


 

 

Koordynator programu

Anna Sierecka