ZadaniaWstecz

Trzymaj Formę

STAŁE ZADANIA PODEJMOWANE OD 2006 ROKU W NASZEJ SZKOLE

1. Przydział zadań i opracowanie harmonogramu (wrzesień – osoba odpowiedzialna - koordynator programu Anna Sierecka)
2. Kurs pierwszej pomocy (wrzesień, grudzień – osoby odpowiedzialne – nauczyciele wychowania fizycznego)
3. Dzień bez papierosa (21 marca – osoby odpowiedzialne - wychowawcy klas)
4. Cała Polska Biega (kwiecień – osoby odpowiedzialne – nauczyciele wychowania fizycznego, koordynator programu Anna Sierecka, cała społeczność szkolna)
5. Dzień Promocji Zdrowia (Kwiecień – osoby odpowiedzialne – koordynator programu Anna Sierecka, pielęgniarka szkolna, nauczyciele wychowania fizycznego, cała społeczność szkolna)
6. Korzyści wypływające z jazdy na rowerze (kwiecień, maj – osoby odpowiedzialne – A. Pluta – Dąbrowska, nauczyciele wychowania fizycznego, wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie i rodzice)
7. Prezentacje działań podjętych przez uczestników programu (czerwiec – osoba odpowiedzialna – koordynator programu Anna Sierecka)
8. Prezentacja wykonanych działań w ramach projektu (czerwiec – osoby odpowiedzialne – wszyscy uczniowie i nauczyciele zaangażowani w wykonanie projektu)
9. Festyn (czerwiec – osoba odpowiedzialna – wicedyrektor Elwira Łucka)

 

 

Koordynator programu

Anna Sierecka