• 2021-12-17
Blog Images

„Czas świątecznej poezji”

W tym szczególnym czasie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dyrekcja, nauczyciele i pracownicy „Jedynki” czytali wiersze o tematyce zimowej i świątecznej znanych polskich poetów, a swoje występy zgodzili się nagrać. Tego niełatwego zadania podjęli się nauczyciele: języka polskiego – p. Sylwia Sawada, edukacji wczesnoszkolnej: pani Beata Guźniczak i pani Monika Skomro, historii – p. Izabella Kowańska i p. Dominik Wabiński, sekretarka szkoły p. Katarzyna Kowalczykiewicz oraz p. wicedyrektor Małgorzata Rembiasz i dyrektor szkoły Jolanta Robaczyk, która złożyła również uczniom serdeczne, świąteczne życzenia. Pomysłodawczynią projektu była p. Danuta Szablewska, całość zmontował p. Jarosław PInkowski. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania. Wesołych Świąt!

https://jedynkapleszew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jpinkowski_jedynkapleszew_onmicrosoft_com/EdxTePKbrtpAp_WvGx_XuH4Bd7kZHCLRP_v5ggfpW1YqKQ?e=hwkwWt