• 2022-06-23
Blog Images

Wsparcie dla szkół, przyjmujących uczniów i uczennice z Ukrainy, prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą przy współpracy z firmą PRODATA. Projekt został sfinansowany przez Intel Corporation. Nasza szkoła przystąpiła do projektu i znalazła się wśród tych, które otrzymały 6 laptopów wyposażonych w polską i ukraińską klawiaturę oraz dwujęzyczne oprogramowanie. Ponadto nauczyciele otrzymają wsparcie merytoryczne w pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy. Laptopy zostały umieszczone w bibliotece szkolnej oraz w świetlicy, tak aby uczniowie z Ukrainy mieli do nich dostęp i mogli z nich korzystać pod opieką nauczycieli zarówno podczas przerw, zajęć świetlicowych, czy też po lekcjach. Zapraszamy