• 2021-10-07
Blog Images

Regulamin Konkursu Czytelniczo – Plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy” dla klas I - III zorganizowany z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych****

• Celem konkursu jest promocja czytelnictwa w szkole wśród najmłodszych uczniów

• W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3

• Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką ( rysunek, akwarela, wycinanka) itp. przedstawiająca ulubionego bohatera książkowego ucznia. Może to być postać z baśni, bajki, legendy, opowiadania, poezji , zarówno z literatury polskiej jak i obcej

• Mile widziane będą książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki

• Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę z czytelną informacją zawierającą na odwrocie imię, nazwisko ucznia oraz klasę

• Format prac dowolny

• Komisja dokona oceny prac biorąc pod uwagę ciekawe ujęcie tematu, wyobraźnię autora, kompozycję, estetykę wykonania i ogólne wrażenie artystyczne

• Konkurs trwa do 22 października i do tego czasu proszę o przekazanie prac do Biblioteki Szkolnej

• Najlepsze prace znajdą się na wystawie szkolnej

• Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

ZAPRASZAMY !!