• 2022-11-29
Blog Images

Dzięki pisakom 3D zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości dziewczynki z klas trzecich wykonały piękne zawieszki. Każda z zawieszek jest wyjątkowa, ponieważ wykonana wg własnego pomysłu.