• 2023-04-17
Blog Images

Eliminacje Powiatowe odbyły się 15.04.2023 roku (sobota), zorganizowane zostały przez Odział Powiatowy ZOSP RP w Pleszewie, a gospodarzami byli druhowie z OSP Pleszew i OSP Kowalew. Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Pleszewie, w której bardzo miło i serdecznie powitała wszystkich Pani Dyrektor Jolanta Robaczyk, życząc sukcesów wszystkim uczestnikom. W OTWP uczestniczyły dzieci i młodzież w trzech grupach: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII, III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpo-żarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja, w skład której wchodzili:

 1. Waldemar Barański - Przewodniczący
 2. Waldemar Melerowicz - Wiceprzewodniczący
 3. Dorota Gorzaniak - Sekretarz
 4. Jacek Dobrzyński - członek
 5. Iwona Hyżyk - członek

Wyniki OTWP. Eliminacje pisemne (testy):

GRUPA I (szkoły podstawowe I-IV)

 1. Czajczyński Jakub - 18 pkt./na 20
 2. Leszczyński Piotr - 16 pkt.
 3. Rybarczyk Dorian - 14 pkt.
 4. Zetlerowicz Jakub - 14 pkt.
 5. Chwałkowska Amelia - 14 pkt.
 6. Banaszyński Jan
 7. Pawlaczyk Wiktor

GRUPA II (szkoły podstawowe V-VIII)

 1. Kostrzewa Patryk - 26 pkt./ na 30
 2. Reśliński Konrad - 25 pkt.
 3. Mimier Hubert - 25 pkt.
 4. Witczak Mateusz - 24 pkt.
 5. Juszczak Zofia - 23 pkt.
 6. Walendowska Roksana
 7. Grabarek Igor
 8. Buczma Mateusz
 9. Matuszewski Adam
 10. Blandzi Nikola
 11. Jóźwiakowski Szymon
 12. Wojciechowska Klaudia
 13. Matuszak Dominik
 14. Urbaniak Marta
 15. Jędrzejak Klaudiusz
 16. Dominiak Olga

GRUPA III (szkoły ponadpodstawowe)

 1. Ratajek Patryk - 32 pkt./ na 35
 2. Gil Przemysław - 28 pkt.
 3. Staszak Kamil - 26 pkt.
 4. Sójka Julia - 25 pkt.
 5. Cieślak Jonasz - 25 pkt.
 6. Taczała Oliwia
 7. Walczak Paulina
 8. Szczepaniak Igor
 9. Kula Nikodem
 10. Skórzybut Marcela
 11. Szulc Antoni
 12. Niemann Michał
 13. Durski Kamil .

Wyniki końcowe, po odpowiedzi ustnej:

GRUPA I (szkoły podstawowe I-IV)

1.Chwałkowska Amelia OSP Strzydzew - 13,5 pkt. 2.Rybarczyk Dorian OSP Strzydzew - 12,5 pkt. 3.Czajczyński Jakub OSP Gizałki - 12 pkt. 4.Zetlerowicz Jakub OSP Dobrzyca - 11 pkt. 5.Leszczyński Piotr OSP Gizałki - 10,5 pkt.

GRUPA II (szkoły podstawowe V-VIII)

 1. Kostrzewa Patryk OSP Szymanowice - 14 pkt.
 2. Mimier Hubert OSP Białobłoty - 12 pkt. (pisemny 25)
 3. Witczak Mateusz OSP Broniszewice - 12 pkt. (pisemny 24)
 4. Juszczak Zofia OSP Czermin - 10,5 pkt.
 5. Reśliński Konrad OSP Józefów - 9,5 pkt.

GRUPA III (szkoły ponadpodstawowe)

 1. Ratajek Patryk OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna - 12 pkt. (pisemny 32)
 2. Gil Przemysław OSP Karsy - 12 pkt. . (pisemny 28)
 3. Cieślak Jonasz OSP Czermin - 12 pkt. . (pisemny 25)
 4. Sójka Julia OSP Bielawy - 11,5 pkt.
 5. Staszak Kamil OSP Kuchary - 8,5 pkt.

Zwycięscy poszczególnych grup awansowali do eliminacji wojewódzkich. Eliminacje Wojewódzkie odbędą się 20.05.2023 roku (sobota), w obiektach „Edukacja Lubasz Sp.z o.o.”, powiat czarnkowsko-trzcianecki, ul. B. Chrobrego 33, 64-720 Lubasz. Zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy sponsorom za ufundowane nagród (Misie Strażaki, Latarki ratownicze), Urzędowi Miasta i Gminy Pleszew za piękne dyplomy. Dyrekcji „Pleszewskiej Jedynki”, za serdeczne powitanie i umożliwienie przeprowadzenia OTWP na terenie Szkoły. Również podziękowania dla osób przygotowujących cały Turniej.