• 2022-09-15
Blog Images

Podczas spotkania Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli klas z panią dyrektor Jolantą Robaczyk, które odbyło się w ubiegłym roku szkolnym Młodzież przedstawiła ciekawe postulaty dotyczące proponowanych zmian w naszej szkole, wśród których znalazły się m.in.:różowe skrzyneczki.I oto w naszej szkole pojawiły się skrzyneczki w damskich toaletach,które mają zapewnienić powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny .