• 2021-10-26
Blog Images

Nasz wolontariat wraz z opiekunką p.I.Kowańską wybrał się na cmentarz przy ul. Kaliskiej w celu uporządkowania grobów osób, które znajdują się pod opieką naszej szkoły. Postanowiliśmy uporządkować miejsca wiecznego spoczynku przed nadchodzącym świętem zmarłych. Dwukrotnie byliśmy na cmentarzu ,aby wszystko posprzątać i doprowadzić do ładu. Nasi wolontariusze z wielkim zapałem wzięli się do pracy i uporządkowali groby. Mamy nadzieję, że choć w tak skromny sposób możemy wyrazić wdzięczność pochowanym tam osobom .