• 2021-12-12
Blog Images

W związku z rozstrzygnięciem gminnych konkursów pt. ,,Świat ratuję – aluminium odzyskuję” oraz ,,Region Czysty na 6” pragniemy poinformować o sukcesach naszych uczniów i szkoły ,, Region Czysty na 6 ” Zajęliśmy II miejsce jako szkoła w kategorii na największą ilość zebranych wszystkich surowców oraz I miejsce wśród klas, które zebrały największą ilość wszystkich surowców. Koordynatorem zbiórki na terenie szkoły była p .I.Kowańska wraz ze szkolnym wolontariatem.

W drugim konkursie również odnieśliśmy sukces.

Laureaci konkursu gminnego ,,Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuje” Nagroda dla klasy IV A Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Nagroda dla klasy IV B Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie za zajęcie II miejsca w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Wyróżnienia indywidualne w konkursie ,,Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuje” Nagroda indywidualna dla Igora Śliwy Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie za udział w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Nagroda indywidualna dla Joanny Brajer Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie za udział w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Nagroda indywidualna dla Łucji Barańskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie za udział w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Nagroda indywidualna dla Igora Sobczyńskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie za udział w gminnym konkursie ,, Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję” Opiekunem w ramach konkursu Świat Ratuję – Aluminium Odzyskuję była p.M.Jenerowicz.