• 2023-03-27
Blog Images

Przez ostatnie dwa miesiące klasy 8b i 8d realizowały projekt "Świat zamknięty w bryle". Klasy zostały podzielone na trzy zespoły: prostopadłościany i sześciany, graniastosłupy i ostrosłupy. W każdej grupie uczniowie rozdzielali pracę na podgrupy. Grupy wykonywały film, prezentację i plakat dotyczący danych brył. Uczniowie zaangażowali się w powierzone im zadania. Powstały bardzo wartościowe prace. Niektóre grupy przedstawiając swoje prace włączali również klasę w obliczanie zadań. Dziękuję uczniom za trud i pracę włożoną w projekt. Mam nadzieję, że taka forma pracy przyczyni się do utrwalenia trudnego materiału, jakim są bryły.