• 2023-12-14

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą od 1.01.2024 r. organizatora i przewoźnika komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, wprowadzony zostanie nowy rozkład komunikacji realizowany na nowych liniach. Nieznacznie zmienią się godziny przywozu i odwozu uczniów. Oferta ta stwarza Państwu i Państwa dzieciom wiele dodatkowych możliwości.

Uczniowie którzy korzystali z dowozów szkolnych - nadal będą w nich uczestniczyć na dotychczasowych zasadach. Chcemy podkreślić, że wszystkie autobusy z opiekunem będą wjeżdżały na plac szkolny, jak dotychczas. Ponadto przy ul. Kilińskiego w bardzo małej odległości od szkoły powstanie nowy przystanek autobusowy – co niezmiernie nas cieszy!

Szkoła zapewnia, jak do tej pory dojazd z opiekunami, rano dwiema liniami: PL7 z Grodziska oraz PL6 z Broniszewic.

Po południu powrót z opiekunem odbywać się będzie w dwóch kierunkach:

 • do Grodziska:  PL7 godz. 13.27

oraz linie w kierunku Marszewa, Prokopowa, Pacanowic, Broniszewic: 

 • PL6 godz. 12.30
 • PL6 godz. 14.30,
 • PL7 godz. 15.31.

Na tych liniach, w wymienionych wyżej godzinach, podczas dowozów i odwozów gwarantujemy opiekuna ze strony szkoły.

Aby dziecko mogło skorzystać z innych godzin odwozów będziecie Państwo poproszeni o udzielenie pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

Pragniemy zauważyć, iż rozkład jazdy umożliwi uczniom:

 • udział w konsultacjach z nauczycielami,
 • udział w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych,
 • udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów,

i innych, takich jak  udział w próbach do uroczystości, spotkaniach samorządu uczniowskiego, wolontariatu, czy harcerstwa.

To również świetna wiadomość dla tych, którzy po lekcjach mają zaplanowane zajęcia w Zajezdni Kultury lub Bibliotece.

Zachęcamy do korzystania przez dzieci z biletu, za Państwa wiedzą i zgodą, także w godzinach popołudniowych w celu odwiedzenia kina, lodowiska, pływalni, kolegi lub koleżanki.

Również Państwo będziecie mieli możliwość dojazdu i odjazdu ze szkoły, by skorzystać z konsultacji z nauczycielami.

Uwaga!

 1. Państwa dzieci korzystające z dojazdów do szkół ponadpodstawowych mogą nabyć bilety miesięczne w punkcie sprzedaży biletów Centrum Informacji Pasażera PPL na ul. Św. Ducha (przy aptece). Punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00, od 27 grudnia do 10 stycznia, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Nowego Roku.
 2. Komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Pleszew, na wszystkich liniach organizowanych przez miasto, realizowanych przez firmę EUROMATPOL będzie bezpłatna dla każdego mieszkańca w pierwszym tygodniu stycznia 2024.
 3. Jeszcze w grudniu do Państwa domów dotrze mapa transportu publicznego dla Miasta i Gminy Pleszew z rozkładami jazdy wszystkich linii organizowanych przez Gminę.

Dyrektor, Jolanta Robaczyk