• 2024-02-10

Szanowni Rodzice!   

15 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1606). Nakłada ona -  między innymi na placówki oświatowe obowiązek opracowania i przestrzegania Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Proszę zapoznać się z Polityką ochrony małoletnich jaka będzie obowiązywać w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - znajdą ją Państwo na stronie internetowej jednostki - w zakładce "Szkoła". Po feriach wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania na godzinie wychowawczej swoich uczniów z uproszczoną wersją w/w dokumentów: co to jest, od kiedy obowiązuje, na co szczególnie muszą zwrócić uwagę oraz do kogo udać się o pomoc. Ponadto Samorząd Uczniowski będzie odwiedzał poszczególne klasy - w celu zapoznania swoich rówieśników z właściwymi relacjami między małoletnimi.   

 Z pozdrowieniami     

Jolanta Robaczyk