• 2024-02-19

Informujemy, iż od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024r. przebiega rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły w zakładce Rodzice/Rekrutacja do klas I. Wniosek należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor

Jolanta Robaczyk