Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców w kontaktach z dyrekcją, Radą Pedagogiczną, a także instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty  i edukacji, jest nieocenionym partnerem oraz inicjatorem wielu ważnych działań zmierzających do podniesienia poziomu zarządzania placówką i integracji środowiska szkolnego.

Dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu finansowemu  przygotowano i przeprowadzono na terenie naszej placówki wiele ciekawych projektów.                                                                                   

Do najważniejszych przedsięwzięć Rady Rodziców w ostatnich latach należy zaliczyć:

  • współorganizowanie festynów rodzinnych „Jedynki”, festynów adwentowych, Dni świątecznych,
  • sponsorowanie nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz słodycze z okazji Dnia Dziecka,
  • sponsorowanie nagród do odbywających się konkursów wewnątrzszkolnych,
  • zakup uczniowskich szafek dla wszystkich uczniów klas I-VIII,
  • zakup sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej,
  • pomoc w remontowaniu podłóg w salach lekcyjnych,
  • pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego i nagłaśniającego,
  • pomoc w systematycznym odnawianiu mebli uczniowskich ( blatów stołów w salach lekcyjnych),Prezydium Rady Rodziców

 

PRZEWODNICZĄCY

MONIKA FRĄCKOWIAK  
telefon: 663816442

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

MARCELINA VOGT
telefon: 662006275

SKARBNIK 

PAULINA MICHALSKA
telefon: 62895251

SEKRETARZ

MAGDALENA WITMAN
telefon: 506665758