Dokumentacja na rok szkolny 2023/2024

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023- 2024.docx

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2023-2034.doc

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 2023-2024.docx

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2023-2024.docx

ZSP NR 1 DNI DYREKTORSKIE 2023-2024.doc

PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ 2023-2024.docx

PLAN LEKCJI POKAZOWYCH I OTWARTYCH 2023-2024.docx

Statuty

STATUT PRZEDSZKOLA.pdf

STATUT SZKOŁY PODSTWOWEJ z dnia 03.04.2024.doc

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020-2021.docx

WAGI OCEN NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH.docx

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 2022-2023 PDF.pdf

Załącznik_nr _1.xlsx

SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZA I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2023-2024.docx

Dokumenty dla nauczyciela

Arkusz oceny programu nauczania.docx

Karta realizacji godz kl. IV-VIII.docx

Karta realizacji godzin edukacja wczesnoszkolna - religia , język angielski.docx

Karta realizacji godzin kl.I-III edukacja wczesnoszkolna.docx

PPP - protokół zespołu specjalistów.docx

PPP-ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.docx

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania.doc

Wniosek pracownika o pracę zdalną.docx

Załącznik nr 30 oświadczenie pracownika.docx

Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ.doc

PROCEDURY WYBORU PODRĘCZNIKÓW 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 11 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OD 1 WRZEŚNIA 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 12 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU.doc

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY COVID

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1 - 2022-2023.docx

ZARZĄDZENIE NR 4-2022-23 Zasady organizacji wycieczek szkolnych.docx

ZARZĄDZENIE Nr 7- 22-23 W SPRAWIE WPROWADZENIA KAR UCZNIOWSKICH.docx

Regulaminy

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego i szlabanu - 2021.docx

Regulamin organizacji szkoły.docx

Regulamin pracy zdalnej pracowników administracji i obsługi.docx

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.doc

Regulamin udostępniania informacji publicznej.docx

Regulamin korzystania z podręczników materiałów edukacyjnych-ZSP1.docx

Zasady organizacji wycieczek szkolnych.docx