"Jedynka" - Dokumentacja szkoły

Dokumentacja na rok szkolny 2021/2022

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2021-2022.docx

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2021-2022.docx

PLAN NARAD I POSIEDZEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH.docx

PLAN LEKCJI OTWARTYCH I POKAZOWYCH STANOWIĄCYCH FORMĘ DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA.docx

PLAN OBSERWACJI LEKCJI.docx

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2021-2022.docx

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2021 - 2022.docx

DNI DYREKTORSKIE 2021-2022.doc

Statuty

STATUT PRZEDSZKOLA.pdf

STATUT SP ANEKS DO STATUTU Z DNIA 3.04 2020 R. (1).docx

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z DN. 30.08.2021 R..doc

STATUT ZSP NR 1 - Z ROKU 2017 (1).doc

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020-2021.docx

WAGI OCEN NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH.docx

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2020-2021.doc

SPRAWOZDANIE DYREKTORA ZA I PÓŁROCZE 2021-2022.doc

Dokumenty dla nauczyciela

Arkusz oceny programu nauczania.docx

Karta realizacji godz kl. IV-VIII.docx

Karta realizacji godzin edukacja wczesnoszkolna - religia , język angielski.docx

Karta realizacji godzin kl.I-III edukacja wczesnoszkolna.docx

PPP - protokół zespołu specjalistów.docx

PPP-ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej.docx

Wniosek o dopuszczenie programu nauczania.doc

Wniosek pracownika o pracę zdalną.docx

Załącznik nr 30 oświadczenie pracownika.docx

Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (1).doc

PROCEDURY WYBORU PODRĘCZNIKÓW 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 11 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OD 1 WRZEŚNIA 2020.docx

ZARZĄDZENIE NR 12 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU.doc

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY COVID

Regulaminy

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego i szlabanu - 2021.docx

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie 26.10-8.11.2020.docx

Regulamin organizacji szkoły.docx

Regulamin pracy zdalnej pracowników administracji i obsługi.docx

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.doc

Regulamin udostępniania informacji publicznej.docx

Regulamin - podręczniki - .docx