• 2024-04-12
Blog Images

Lekcja matematyki inaczej. Może być aktywna, ciekawa, a także w terenie. Na taką lekcję zaprosiłam dzisiaj klasę IVa do Ogródka Jordanowskiego. Tematem zajęć były: "Obliczenia w terenie. Odmierzanie długości wybranych obiektów w skali". Uczniowie w grupach, rozwiązywali zadania z wykorzystaniem kół do odmierzania. Musieli pamiętać o zamianie jednostek. Było wesoło, trochę zimno, ale każde dziecko na pewno zapamięta z dzisiejszej lekcji, co to jest skala i jak oblicza się wymiary na planie🛞. Podsumowanie zajęć odbyło się już w szkole. Dzieciom lekcja się podobała i to najważniejsze.

opracowanie, zdjęcia: H. Rembowska