"Jedynka" - Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Termin

 

 

Tematyka /cel

 

Odpowiedzialny

04.10.2021

08.11.2001

06.12.2021

03.01.2022

07.03.2022

04.04.2022

06.06.2022

 

 

 

Dyżur pedagogiczny

 

 

 

nauczyciele

 16.09.2021

 Spotkania organizacyjne z rodzicami klas I

 wychowawcy klas

20-22.09.2021

Spotkanie organizacyjne z rodzicami klas II - VIII

wychowawcy klas

22-24.11.2021

Wywiadówka : sprawy dydaktyczno - wychowawcze

wychowawcy klas

11-13. 01.2022

Wywiadówka : klasyfikacja śródroczna

 wychowawcy klas

 04.04. 2022

 Wywiadówki indywidualne: sprawy bieżące, zagrożenie nieklasyfikowaniem, analiza ocen

 wychowawcy klas

 16-18.05.2022

Wywiadówka: klasyfikacja roczna

 wychowawcy klas