• 2023-04-26
Blog Images

Na lekcji przyrody uczniowie kl. IV poznali budowę mikroskopu, jego części mechaniczne i optyczne oraz instrukcję postępowania podczas szukania obrazu oglądanego preparatu. Obserwacje te pogłębiły wiedzę o przyrządach służących poznawaniu przyrody. Podczas lekcji wykorzystano mikroskopy zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.