• 2022-01-12
Blog Images

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Podsumowanie

W I półroczu bieżącego roku szkolnego w naszej szkole realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Była to już druga edycja tego programu do którego zakwalifikowała się nasza szkoła. Jest to program ogólnopolski, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej. Otrzymaliśmy ogółem 15 000,00 złotych na zakup książek. Zakupy zostały poprzedzone ankietami czytelniczymi w klasach I – VIII, w których sami uczniowie decydowali o wyborze książek. Przeprowadzono również konsultacje z nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. W zakupach książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Realizacja programu przewidywała szereg obowiązkowych działań czytelniczych. W klasach I - VIII przeprowadzono edukacyjne projekty czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Zorganizowano wiele wydarzeń promujących czytelnictwo. Konkursy: „Mój ulubiony bohater książkowy”, Konkurs Plastyczny „Zareklamuj tę książkę”, Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną popularyzującą czytelnictwo, Konkurs fotograficzny „Ubierz się w książkę”. Ciekawym wydarzeniem był Międzyszkolny Konkurs Booktalking czyli żywa reklama książki w wykonaniu uczniów połączony z inscenizacją teatralną bajki, który mogli oglądać rodzice. Rodzice mieli także możliwość zapoznania się z tematyką wpływu czytania na rozwój ich dzieci. Uczniowie klas VII i VIII dowiedzieli się o warsztacie pracy nauczycieli zajmujących się historią regionu. Nauczyciele, dyrekcja i pracownicy szkoły czytali uczniom wiersze świąteczne. Biblioteka szkolna kontynuowała współpracę z Biblioteką Publiczną w Pleszewie, czego owocem było uczestnictwo dzieci klasy I a w warsztatach czytelniczych oraz popularyzacja konkursów świątecznych. Pod przewodnictwem Biblioteki Pedagogicznej zorganizowano w naszej bibliotece konferencję nauczycieli bibliotekarzy z Miasta i Gminy Pleszew. Ogółem księgozbiór Biblioteki szkolnej dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa wzbogacił się o 655 książek z literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz 15 audiobooków. Są to głównie nowe tytuły poszukiwane przez uczniów oraz nowe tytuły lektur dla klas 1-8.