• 2021-08-17
Blog Images

W ubiegłym roku szkolny uczniowie klasy 7d rozpoczęli zajęcia w ramach innowacji „Cudze chwalicie swego nie znacie – spacerkiem po Powiecie Pleszewskim – to warto zobaczyć”, która stanowiła korelację międzyprzedmiotową. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. W czasie jego trwania uczniowie Jedynki oraz z drugiej szkoły, uczestniczyli w zabawach integrujących z piłką, ułatwiających wzajemne poznanie się. Wykonywali oni podczas zajęć zadania związane z przygotowaniem informacji o danej gminie: herb, najważniejsze miejscowości i zabytki. Uczniowie wykonywali różnymi technikami herby: Pleszewa, Gołuchowa, Dobrzycy, Gizałek, Czermina i Chocza.

Wdrożenie innowacji było kontynuacją już wcześniejszej podjętej współpracy międzyszkolnej. Miała ona na celu integrowanie zespołów klasowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną z uczniami pełnosprawnymi. Było to trzecie wspólnie prowadzone działanie innowacyjne integrujące uczniów z ZPS i ZSP nr 1 w Pleszewie. Integracja ta w naturalny sposób miała nauczyć tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości oraz wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do siebie.

W dniu 22 marca 2021 r. i 12 kwietnia 2021r odbyły się kolejne spotkania. Niecodzienne okoliczności sprawiły, że tym razem nasze zajęcia odbyły się on – line na Teamsie. Gośćmi specjalnymi była p. Irena Kuczyńska - dziennikarka i blogerka oraz p. dyr. ZSP nr 1 p. Jolanta Robaczyk.

Wirtualny spacer po gminach: Chocz, Czermin, Dobrzyca, giałki, Gołuchów i Pleszew przygotowali i zaprezentowali w formie prezentacji multimedialnej zespoły projektowe z klasy VIId. Całość wzbogaciła p. Irena Kuczyńska, która swoimi opowiadaniami historycznymi sprawiła, że uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali informacji, które bardzo trudno znaleźć w przewodnikach regionalnych.

W całość spotkania zaangażowali się także uczniowie ZPS poprzez aktywne uczestnictwo i wspólną zabawę. Zespól wdrażających innowację to nauczyciele ZPS w Pleszewie: p. Beata Szymura, p. Katarzyna Jakóbczak, p. Monika Dzierla-Wodecka

Działania w ramach innowacji klasa VIId podsumowała w Gołuchowie na wspólnym wyjeździe z kolegami z Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. Spotkanie rozpoczęli nad jeziorem, a potem spacerkiem przeszli obok mogił do głazu narzutowego. Najważniejszą częścią wyjazdu był quiz wiedzy przy głazie narzutowym . Uczniowie klasy VII d przypomnieli najważniejsze wiadomości, które zapamiętali ze wspólnej pracy projektowej. Wspólna praca w ramach innowacji pedagogicznej pomogła uczniom w wyrażaniu własnego zdania, argumentowania, co w dzisiejszych realiach społecznych staje się rzeczą szczególnie istotną. Udoskonalili oni pracę w małych grupach, co umożliwiło lepsze poznanie się, a jednocześnie zwiększyło poczucie osobistej odpowiedzialności za efekt pracy.