• 2021-12-20
Blog Images

Zapraszamy do oberzenia Jasełek Bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowane przez s. Danutę Kowal.

https://jedynkapleszew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jpinkowski_jedynkapleszew_onmicrosoft_com/EZ8nWBCMBp9PgjmL-mCSTsQBVImPgnv10beSka2PxkmNSQ?e=y69TQM