13. PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO.doc

14.PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘC LEKCYJNYCH.docx

15. PROCEDURA WYBORU FORM KSZTAŁCENIA.doc

16. PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.docx

17. PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z WYCH. FIZYCZNEGO.doc

18. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY.docx

19. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.docx

20. PROCEDURY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW.docx

23. PROCEDURY POSTĘPOWANIA UCZNIA PODCZAS LEKCJI.docx

24. PROCEDURA MIERZENIA TEMPERATURY.doc

25. PROCEDURA ZABEZPIECZENIA MOŻLIWOŚCI KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM.doc

26. PROCEDURY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI.docx

27. PROCEDURY POSTĘPOWANIA RODZICÓW.docx

28. PROCEDURA SPOSOBU MONIOROWANIA POSTĘPÓW W NAUCE.doc

29. PROCEDURA WEJŚCIA-WYJŚCIA.docx

30. PROCEDURY PRZYJŚCIA UCZNIA DO SZKOŁY.docx

31. PROCEDURY ODBIORU UCZNIÓW ZE SZKOŁY.docx

32. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS DOWOZÓW.docx

33. PROCEDURY PRZYDZIAŁU SAL LEKCYJNYCH.docx

34. PROCEDURY ORGANIZACJI PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH.docx

35. PROCEDURY ORGANIZACJI MIEJSCA PRACY.docx

36. PROCEDURY PRZYDZIAŁU POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO.docx

37. PROCEDURY KORZYSTANIA Z GABINETU PEDAGOGA.docx

38. PROCEDURY KORZYSTANIA Z GABINETU PIELĘGNIARKI.docx

39. PROCEDURY PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW KUCHNI.docx

40. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI W SZKOLE.doc

41. PROCEDURY MONITORINGU PRAC PORZĄDKOWYCH.docx

42. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA OBJAWÓW COVID-19.docx

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ.docx

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZZENIA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO.doc